v

Změny v rozvrhu pátek 20. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MARKOVÁ Alena - - - - - - - - - - -
FIŠEROVÁ Lenka DBW - DBW
KOVALČÍK František - - REH - <> - .. - - - -
TRUHLÁŘOVÁ Martina - ZIV .... .... PES FIS .. - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
DE BOLLE Willy
2 supl. (FIS LEK) CHE 5.O+ dozor
4 supl. (FIS LEK) CHE 3.O dozor
FIŠEROVÁ Lenka
5 supl. (TRU SEM) MAT 6.O dozor
HAŠKOVÁ Margit
3 výměna << NEJ 2.A (SK3) 315 z 19.4. 6. hod
PEŠTUKA Jan
4 supl. (TRU SEM) MAT 8.O dozor
ŘEHÁK Tomáš
2 supl. (KOV DOV) NEJ 3.O (SK2) dozor
ŠMAHEL Jaroslav
3 výměna >> FYZ 2.A na 19.4. 6. hod
4 výměna << FYZ 3.A 305 z 23.4. 1. hod
TSOKA Valentyna
3 výměna << RUJ 2.A (SK4) 024 z 19.4. 6. hod
ŽIVNŮSTKOVÁ Olga
1 supl. (TRU SEM) MAT 2.A dozor
Změny v rozvrzích tříd
3.O
2 NEJ SK2 supluje REH (KOV)
4 CHE supluje DBW (FIS)
5.O
2 CHE supluje DBW (FIS)
6.O
5 MAT supluje FIS (TRU)
7.O
6 MAT odpadá (TRU)
8.O
4 MAT supluje PES (TRU)
1.A
2 CHE supluje DBW (FIS)
2.A
1 MAT supluje ZIV (TRU)
3 NEJ SK3 315 výměna << HAS z 19.4. 6. hod
3 RUJ SK4 024 výměna << TSO z 19.4. 6. hod
3 FYZ výměna >> na 19.4. 6. hod
6 ZEM odpadá (KOV)
3.A
4 FYZ 305 výměna << SMA z 23.4. 1. hod
4 DEJ výměna >> na 23.4. 1. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou